תנאי שימוש באתר

 

תנאי שימוש באתר shutaf.com:


מטעמי נוחות התקנון כתוב בלשון זכר יחיד, כל הנאמר מתייחס לנשים וגברים כאחד.טרם השימוש באתר :


 1.בטרם תגלשו באתר, תיחשפו למידע אשר מצוי בו ותשתמשו בשירותים המתאפשרים באמצעותו עליכם לקרוא בעיון את תנאי השימוש .

2.גולש/משתמש נחשב כל מי שמשתמש במידע, חלקי מידע, תוכנה, קבצים או ממשקים שהגיעו אליו בכל דרך, גם אם לאחר עיבוד ולאחר שהוצאו מהקשר האתר וכפי שהם מופיעים באתר.

3.תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין אתר SHUTAF לבין כל גולש העושה שימוש בשירותים, במידע ובתכנים המוצגים בו,   אם הישגם במישרין או בעקיפין.

4.מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת התנאים הכתובים מטה על ידי משתמש אחר ובמקרה של הפרה על ידי משתמש אחר יוכל הצד התובע לתבוע אך ורק את הצד המפר, ללא כל טענה או דרישה כלפי מפעילי האתר.

5.השימוש באתר על תכניו ושירותיו מוצעים לך בכפוף לקבלך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

6.רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר.

7.השימוש באתר ובשירותיו ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים המצוינים בתקנון זה.

 

כללי:

8.הנהלת האתר רשאית להפסיק לאלתר וללא הודעה מוקדמת את גישת הגולש לאתר אם יפר את תנאי השימוש. הנהלת האתר רשאית לבצע מעשה זה גם אם ישפיע על צד ג'.

9.הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש בכל זמן (לאחר פרסום הודעת "עדכון תנאי השימוש" בעמוד הבית, פרק זמן סביר לפני מועד השינוי ולאחריו).

10.הנהלת האתר אינה מתחייבת לענות לכל דרישה או בקשה של המשתמש, כמו כן אינה מתחייבת שהשירות למשתמש יינתן ללא טעויות/תקלות ואיחורים.

11.אין הנהלת האתר מתחייבת לגבי אמינות וטיב המידע אשר יושג כתוצאה משימוש באתר.

12.אתר SHUTAF וכל השייך לו, לרבות כל עמודי המשנה, השייכים לו וכתובות דואר אלקטרוני וכל התוכנות והממשקים, תכנים, כלים, שירותים, מידע דיגיטלי, מאגרי נתונים, סיסמאות וקודים, עיצוב האתר, פרסומות, תכנים טקסטואליים ועיצוביים, וכל פעולה או יצירה שבהם זכויות יוצרים, כל אלו שייכים לאתר SHUTAF ולבעליו החוקיים ואין לעשות בהם כל שימוש פומבי ו/או עסקי  (למעט שימוש עצמי) ללא אישור הנהלת האתר.

13.אתר SHUTAF שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לא לפרסם מידע ותכנים הנוגדים את חוקי מדינת ישראל ו/או את פרטיותם של המשתמשים האחרים ו/או מידע שאינו מוסרי וערכי לפי תפיסת העולם של מנהלי האתר ועובדיו.

14.אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא הפסקות בזמינות האתר ברשת האינטרנט. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש מעת לעת לצורכי תחזוקה וארגון. לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בזמינות האתר.

15.הנהלת האתר תחליט אילו מודעות יפורסמו באתר, איזה חומר פרסומי (באנר) יפורסם באתר ואילו קישורים לאתרים אחרים (לינק) יפורסמו באתר,  אך אינה אחראית להשלכות של פרסום ו/או קישור זה על המשתמשים באתר. למען הסר ספק, הנהלת האתר לא תהיה אחראית אם יצליח מפרסם ו/או משתמש כלשהו לעקוף את ההנהלה ולפרסם ללא הסכמתה.

16.למרות שבשלב הראשוני כל המידע והתכנים באתר יסופקו חינם, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסטות ממדיניות זו ולגבות תשלומים על שירותים מסויימים. על שירותים בתשלום יופיע מחיר.

17.הגולש מצהיר בזאת כי הינו מתיר לאתר "לשתול" קבצי טקסט ותוכנה במחשבו ("עוגיות") המאפשרים את זיהויו. 

18.הנהלת האתר אינה מתחייבת או אחראית לגבי כל שירותים או סחורות הנרכשים ו/או מושגים דרך האתר, או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו.

19.הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק או פגיעה שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר (בצורה ישירה או עקיפה), בנושא כספי, נפשי, פיזי, כמו כן פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים וכל נושא אחר, המשתמש מודע לכך כי כל שימוש באתר מתבצע באחריותו בלבד.

20.אין באפשרות הנהלת האתר לעקוב, לסנן ולפקח על התכנים המועלים ע"י משתמשים. האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק.

21.השירות מוצע למשתמש כפי שכתוב בתנאי השימוש וכפי שמוצג באתר עצמו. כל שימוש באתר בתצורה אחרת וכל שינוי באתר ע"י המשתמש באחריותו בלבד.

22.פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, דעה או עמדה. תוכן המודעה הינו באחריות כותב המודעה בלבד.

23.הנהלת האתר אינה מתחייבת לכך שהאתר "נקי" מנוכחות של וירוסים, סוסים טרויאנים, האקרים וגורמים נוספים היכולים להזיק למשתמש באתר ולרכושו, כמו כן הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם, מידע שייגנב ומעשים נוספים שיבוצעו למשתמש עקב גלישה לא בטוחה באתר.

24.להנהלת האתר אין יכולת לבדוק את הנרשמים לאתר ואינה מסוגלת לנפות ולסנן אותם באופן מלא.

25.הנהלת האתר אינה תהיה חייבת ליישב כל מחלוקת בין משתמשי האתר.

26.הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע, תכנים, ופרסמים הנוגעים לאתר ולדפוסי השימוש בו ולהשתמש במידע זה בכל עת לפי החלטת מפעילי האתר.


התחייבויות המשתמש באתר:

27.המשתמש מתחייב להשתמש במידע, בתכנים ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

28.המשתמש מתחייב שלא להעלות , לאחסן או להפיץ באמצעות האתר את אחד מהתכנים הבאים:

28.1.תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.

28.2.תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.

28.3.תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה,איום,פורנוגרפיה, גזענות, פגיעה אישית וכו'...

28.4.תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות מזיקות או עלולות לגרום נזק.

28.5.תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.

28.6.תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.

28.7.תכנים המנוגדים לחוק לשון הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.

28.8.הפצת "דואר זבל" (spam) ו/או מכתבי שרשרת.

29.אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או שלו בנוכחותו מול מסך המחשב בשעת הרישום ולאחר שהוסבר לו את תנאי השימוש באתר.

30.הרישום באתר הוא אישי, אין להעביר את הרשאת השימוש בחשבון האישי לאדם אחר.

31.המשתמש מקנה להנהלת האתר את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו לרבות הפצתם ופרסומם (ללא חשיפת פרטיו האישיים או כל פרט שיצביע או יוביל לפרטיו האישיים).

32.המשתמש מתחייב לספק נתונים נכונים ואמיתיים במהלך הרישום באתר. כמו כן המשתמש מתחייב לספק נתונים נכונים ואמיתיים במהלך כל אינטראקציה עם משתמשים אחרים באתר.    המשתמש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו הוא מפרסם או מעביר באמצעות האתר.

33.המשתמש מצהיר כי לא יהיה רשאי למכור מוצרים או שירותים  במסגרת השימוש באתר.

34.המשתמש מבין ומסכים כי הינו אחראי בלעדי לכל התכנים ו/או המידע שנמסר על ידו ומתחייב לפצות את הנהלת האתר בגין כל נזק (ישיר או עקיף) שיגרם לאתר כתוצאה מהפרת תנאי השימוש על ידו ו/או מתביעה כלשהי ו/או מהפרת חוק.

35.המשתמש מצהיר בזאת כי בעצם פרסום תכנים ומידע באתר SHUTAF הינו מוותר על כל זכות ושימוש בהם ואינו יתבע דבר בגינם.

36.המשתמש יהיה אחראי על שמירת סיסמתו באתר.

37.המשתמש יהיה אחראי על כל פעולה בחשבונו האישי ולכן יהיה גם אחראי לכל תגובה מצד הנהלת האתר (מחיקת מודעה, סילוק המאתר...).

38.המשתמש מסכים ונותן את רשותו לכך  שהנהלת האתר תשתמש בפרטים שמסר במסגרת ההירשמות לאתר ובכל פרט אחר שייאסף אודות דפוסי השימוש של הגולש, לצורך שיפור השירות המוצע על ידי האתר ועל מנת ליידע את המשתמש  בדבר שירותים ומוצרים במוצעים על ידי האתר ועל ידי צד ג'.

39.הנהלת האתר תהיה רשאית להביא לידיעת המשתמש דברי פרסומת באמצעות משלוח לכתובת המגורים ומשלוח דואר אלקטרוני באם הסכים לכך המשתמש בעת הרשמתו לאתר. 

40.כל קשר וירטואלי (דרך פלטפורמה תקשורתית) ו/או מציאותי (פנים אל פנים) של המשתמש עם משתמשים אחרים ו/או עם כל בן אדם אחר הקשור בדרך כלשהי לשימוש באתר,  באחריות המשתמש בלבד.  מומלץ לשקול היטב, ולוודא את מיטב הפרטים אודות הצד השני בטרם כל יצירת קשר ו/או מפגש. הנהלת האתר ממליצה לנקוט באמצעי הזהירות המרביים לפני יצירת קשר ו/או פגישה עם משתמש אחר.

41.בשום מקרה, לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות  האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כלכליים, רגשיים ואחרים.

42.על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית לגבי האתר הנה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.


תשלום באתר:

בכל תשלום שהוא,יקבל המשתמש את השירות/מוצר אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט. והיה ויבצע המשתמש תשלום בעבור רכישת מוצר/שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר,יזוכה המשתמש בעבור תשלום זה ויקבל את כספו חזרה. 

Share |
אודות | תנאי שימוש | הצהרת פרטיות | תוכנית שותפים |   כל הזכויות שמורות © Shutaf.com  
עיצוב אתרים, הקמת אתרים, בניית אתרים, מסחר אלקטרוני, סליקה, סליקת כרטיסי אשראי
 
;